top of page
 חן בלס hanna b החממה לאמנות מקום חיפה מוזיאון חיפה קהילה אמנות אפרת פנר עוז זלוף
 חן בלס hanna b החממה לאמנות מקום חיפה מוזיאון חיפה קהילה אמנות אפרת פנר עוז זלוף
חומר היצירה המרכזי והערך המוביל של סוגת אמנות-יחסים. על פי סוגה זו, האמנות לאו דווקא מתרחשת דרך צפייה פסיבית אלא נחווית באופן אקטיבי בתהליך האמנותי.
נוכחות

#

נוכחות

ח
עבודה של דניאל רולידר מתוך תערוכת צילום

מתוך הפרוייקט של דניאל רולידר, צלם חברתי-תיעוד

בתערוכת החממה 2021 הציג רולידר סדרת צילומים, שיצר במהלך ארבעה חודשים המשלבים הבעות רגש ומחשבות של המצלומים על גבי התצלומים

אמנות-מקום

אמנות הקושרת בין אנשים, רעיונות וגילויים במרחב המקומי

#

אמנות

מקום

מ

#

אמנות מבוססת קהילה

אמנות מבוססת קהילה
מתהווה מתוך דינמיקה של אמן עם מרחב קהילתי /קבוצתי. שייכותה ומעורבותה של הקהילה/ קבוצה היא מאפיין הכרחי באמנות זו. היצירה מושפעת מעולם המושגים הייחודי של השותפים, ההגיון הקהילתי הוא שמגדיר את הערכים ומושאי החקר ביצירה.
תיעוד הקרנת סירטה של קרנית מנדל, סיפורי ואדי סאליב

״סיפורי ואדי סאליב״

מתוך אירוע ההקרנת הפרויקט בהובלתה של קרנית מנדל. מנדל, בימאית ותחקירנית ויזואלית, יצרה במסגרת תוכנית החממה 2021 סדנת קולנוע מעשית המורכבת מנשים וגברים בעלי חיבור אישי עמוק לואדי סאליב

אירוע פרפורמנס (מיצג) - שביל התחיה של האמנית לילך פנינה ליבנה בחממה לאמנות מקום

  החממה לאמנות מקום  

מצמיחים אמנות בקהילה

 החממה 

 לאמנות 

 מקום 

strip5-32_edited.png

SOCIAL NETWORKS

REVIEWS
בהמצאותם של אובייקטים, הם מהדהדים את היחסים וממשיכים להזין אותם במהלך התצוגה. אומנות זו מבקשת להגדיר מחדש את המקום של הדיאלוג, חיבור אנושי והדדיות בעצם המהלך האמנותי.
מ

מוגדרת על ידי מערכות היחסים שהיא מחוללת

מוגדרת על ידי מערכות היחסים שהיא מחוללת והקשרים האנושיים שהיא קושרת. הייחוד שלה טמון בהתגלמותה כמהלך באמצעות מוצג או תוצר.

האמנות המוצגת מהדהדת את היחסים וממשיכה להזין אותם במהלך התצוגה. אמנות זו מבקשת להגדיר מחדש את המקום של הדיאלוג, החיבור האנושי וההדדיות במהלך האמנותי.

אמנות יחסים

מעין צדקה, אמנית בפרויקט החממה 2021

מעיין צדקה

מוסיקאית, מלחינה, אמנית וחוקרת סאונד. במסגרת תוכנית החממה 2021, חיברה צדקה קהילת מחקר, ששרטטה יחד מסלול סאונד בהליכה מההר לים.

Matzmihaha_BB.png

#

נוכחות

שיח יוצר רעיונות. רעיונות יוצרים שיח. שפת החממה ומושגיה.

bottom of page